Tomatis® Bone Conduction Kit

Urządzenie to jest idealne do pracy z osobami wrażliwymi, jako zamiennik słuchawek na początku programu lub jako dodatkowe narzędzie wzmacniające terapię.


ZAOBSERWOWANE POZYTYWNE EFEKTY:


U niemowląt i małych dzieci:

Sensoryczno-motoryczne:

- Poprawa napięcia mięśniowego

- Inicjacja ruchu

- Eksploracja rąk i nóg

Komunikacyjne:

- Zwiększony kontakt wzrokowy

• Emisja nowych dźwięków

• Wyraz zainteresowania otoczeniem 

Emocjonalne:

• Manifestacja emocji (radość, śmiech, niepokój...)

• Autoafirmacja

 

U dzieci nadwrażliwych oraz u osób z hipotonią lub z opóźnieniami w rozwoju sensoryczno-motorycznym:

• Poprawa napięcia mięśniowego i postawy

• Zwiększona czujność korowa

• Zwiększony czas skupienia uwagi

• Redukcja stresu


PROTOKOŁY DZIENNEJ STYMULACJI

Dzieci poniżej 2-go roku życia i małe dzieci:

Niemowlę poniżej 1 roku życia 2 lub 3 x 10’ dziennie w zależności od stopnia tolerancji dziecka, przez 10 dni.

Dziecko roczne 3 lub 4 x 10’ dziennie w zależności od stopnia tolerancji dziecka, przez 10 dni.

Dziecko dwuletnie 4 x 10’ dziennie (40 min) przez 10 do 13 dni.

Dziecko trzyletnie 4 x 15’ dziennie (60 min) przez 10 - 13 dni.

Dziecko czteroletnie 4 x 20’ dziennie (80 min) przez 10 - 13 dni.

Dzieci wrażliwe:
Czas trwania sesji stymulacyjnej może być bardzo zróżnicowany w zależności od dziecka.


Cennik:
1 etap: 1800 zł (plus 500 zł kaucji zwrotnej)