Rozwój funkcji słuchowych warunkowany jest dojrzewaniem układu słuchowego, a także odpowiednią stymulacją dźwiękową. Wpływają na siebie również umiejętności osiągane w ramach różnych rodzajów percepcji. Dziecko uczy się poznawania świata na podstawie jego akustycznych cech, uczy się również wykorzystywania dźwięków do komunikowania się z otoczeniem. Dźwięki służące do komunikowania się mają początkowo (dla dziecka) charakter niejęzykowy (komunikacja niewerbalna), ale z czasem odkrywany jest przez dziecko wymiar językowy dźwięków.
Interakcja dziecka z otoczeniem na podstawie dźwięków rozpoczyna się już w okresie prenatalnym i wtedy to kształtują się również podstawy procesów mowy. W pierwszym trymestrze rozwoju prenatalnego organ słuchu jest najlepiej rozwiniętym organem zmysłowym. W dziesiątym tygodniu ciąży morfogeneza narządu słuchu zostaje zakończona. Na tak wczesnym etapie rozwoju płód potrafi już odbierać oraz przetwarzać fale akustyczne.

ROZWÓJ NARZĄDU SŁUCHU (za: Pruszewicz, Obrębowski, Poznań 2010):
Okres zarodkowy:

 • 19.–21. dzień: płytka słuchowa;
 • 23.–26. dzień: otocysta;
 • 31.–35. dzień: różnicowanie się morfologiczne błędnika błoniastego;
 • 37.–42. dzień: wykształcają się przewody półkoliste;
 • 44.–48. dzień: powstają zakręty przewodu ślimakowego;
 • 48.–51. dzień: wykształcone są przewody półkoliste, przewód ślimakowy, kosteczki słuchowe, małżowina uszna;
 • 56.–60. dzień: pierwotny przewód słuchowy zewnętrzny.

Okres płodowy:

 • 8.–12. tydzień: grzebienie bańkowe;
 • 10. tydzień: schody bębenka, rozwój układu tętniczego błędnika;
 • 11.–12. tydzień: rozwój narządu Cortiego;
 • 12. tydzień: błona bębenkowa;
 • 16. tydzień: plamki łagiewki i woreczka;
 • 20.–21. tydzień: narząd Cortiego w pełni rozwinięty;
 • 23. tydzień: wykształcony błędnik kostny;
 • 28.–29. tydzień: rozwój układu pneumatycznego;
 • 24.–36. tydzień: ostateczne uformowanie kosteczek słuchowych.

ROZWÓJ SPOSTRZEGANIA SŁUCHOWEGO U DZIECKAW WIEKU 0–3 LAT (za:  Cieszyńska J., Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6 roku życia, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2007):

 • 1. miesiąc: reagowanie na dźwięki, zmiany aktywności (np. rytmu ssania pod wpływem głosu matki);
 • 2. miesiąc: reagowanie na głośne kroki, reakcje słuchowe na dźwięki płynące z otoczenia;
 • 3. miesiąc: wsłuchiwanie się w wypowiedzi osób dorosłych, zatrzymanie ruchów na dźwięk dzwonka;
 • 4. miesiąc: słuchanie dźwięków wydawanych przez grzechotkę, słuchanie odgłosów wywołanych przez poruszającego przedmiotami dorosłego;
 • 5. miesiąc: samodzielne wywoływanie dźwięków, słuchanie wypowiedzi opiekunów, szukanie źródła dźwięku przez odwrócenie głowy;
 • 6.–7. miesiąc: manipulowanie przedmiotami w celu wydobycia nowych dźwięków, słuchanie własnych produkcji, powtarzanie sylab;
 • 8.–9. miesiąc: rozumienie zabarwionych emocjonalnie wypowiedzi rodziców;
 • 10.–11. miesiąc: poruszanie się w rytm muzyki, słuchanie i rozpoznawanie wyrażeń dźwiękonaśladowczych i pierwszych wyrazów;
 • 12. miesiąc: rozumienie popartych gestem poleceń słownych;
 • 24. miesiąc: identyfikowanie i różnicowanie nowych wyrażeń dźwiękonaśladowczych, różnicowanie i identyfikowanie słów, identyfikowanie z różnicowaniem melodii oraz słów piosenki, gra na instrumentach muzycznych;
 • 36. miesiąc: identyfikowanie i różnicowanie nowych słów, rozumienie dłuższych wypowiedzi, powtarzanie melodii, tworzenie samodzielnych konstrukcji językowych na podstawie skojarzeń słuchowych.