Przed rozpoczęciem programu -

Konsultacja z terapeutą, konsultacja on-line, test uwagi słuchowej.

TLTS (Tomatis® Listening Test System) to urządzenie, które pozwala precyzyjnie określić profil uwagi słuchowej poprzez ocenę sposobu przetwarzania informacji dźwiękowych przez mózg.

Rodzice mają dostęp do internetowej platformy ewaluacyjnej, tzw.TED (Tomatis® Evaluation Database). Znajdują się tam kwestionariusze dotyczące czterech głównych aspektów rozwoju (motorycznego, emocjonalnego, słuchowego oraz dotyczącego uwagi), które pozwalają specjaliście Metody Tomatisa® określić profil dziecka i wyznaczyć kierunki poprawy.

Programy słuchowe 

Faza bierna - sesje słuchowe polegają na słuchaniu programu muzycznego odpowiednio dobranego przez specjalistę. Do słuchania służy urządzenie TalksUp® .TalksUp® jest lekki i małych rozmiarów. W większości przypadków możliwe jest słuchanie programu w domu ponieważ urządzenie jest przenośne. Podczas słuchania zalecane jest odprężenie. Nie jest wymagane wykonywanie żadnych konkretnych czynności: można rysować, chodzić, bawić się, gotować itd. Należy natomiast unikać każdej czynności, która może nam się wydawać stresująca lub wymaga zbyt dużego skupienia uwagi. Ponadto niewskazane jest żucie gumy czy jedzenie, a także korzystanie z urządzeń elektronicznych (unikamy wpatrywania się w ekran).

Faza aktywna obejmuje czytanie, powtarzanie lub rozmowę, podczas których głos mówiącego jest natychmiast modyfikowany i przekazywany ponownie do jego uszu, zgodnie z parametrami charakterystycznymi dla Metody Tomatisa®. Modyfikując w czasie rzeczywistym percepcję głosu, w sposób naturalny i natychmiastowy modyfikujemy również sam głos. Faza aktywna stosowana jest zależnie od potrzeb i możliwości, odpowiednio do profilu i problemów danego klienta. W razie niemożności korzystania z fazy aktywnej skutecznie mogą ją zastąpić słuchawki Forbrain®, które stanowią element uzupełniający Metodę Tomatisa®.

Głos matki - dla dzieci z poważnymi problemami w komunikacji i adaptacji do środowiska rodzinnego i społecznego.

Program językowy - ustawienia charakterystyczne dla danego języka.  Aktualnie możemy przygotować ustawienia 25 programów językowych:
Niemiecki, Szwecki, Angielski (USA), Luksemburski, Angielski (UK), Chiński, Hiszpański, Francuski, Włoski, Japoński, Rosyjski, Arabski, Grecki Hebrajski, Portugalski (Brazylia), Niemiecki (Szwajcaria), Koreański, Ukraiński, Afrikaans, Kataloński, Arabski (Arabia Saudyjska), Arabski (Tunezja), Polski, Niderlandzki, Portugalski.

Organizacja:

- między 1 a 2 sesją: przerwa 4 tygodnie;

- między 2 a 3 sesją: przerwa 6 tygodni;

- między 3 a 4 sesją: przerwa 3 - 4 miesiące w przypadku specyficznych zaburzeń uczenia się (dysleksja, dyspraksja, dysfazja, zespół deficytów uwagi, zaburzenia funkcji wykonawczych); przerwa 2 - 3 miesiące, gdy występują: całościowe zaburzenia rozwoju (zaburzenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej, zaburzenia relacji społecznych, ograniczone zainteresowania lub powtarzalne zachowania), poważne dysfunkcje mózgu (uraz, afazja itp.), niespecyficzne zaburzenia uczenia się (deficyt sensoryczny, intelektualny, zaburzenia osobowości, braki środowiskowe).

Pomiędzy sesjami pacjent w domu może używać słuchawek Forbrain® 15 - 30 min dziennie.

Każdy z etapów trwa 10 - 13 dni. Czas trwania programu od 40 min do 1h 20 min dziennie.

Dzieciom do lat 13 podczas sesji Tomatis musi towarzyszyć opiekun dorosły.

Proszę przychodzić punktualnie na umówione spotkanie.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną poczekalnia jest nieczynna.

W placówce obowiązuje noszenie maseczki zakrywającej usta i nos.

Pacjent niepełnoletni może być pod opieką tylko jednego rodzica / opiekuna.