Tomatis® Bone Conduction Kit

Urządzenie to jest idealne do pracy z osobami wrażliwymi, jako zamiennik słuchawek na początku programu lub jako dodatkowe narzędzie wzmacniające terapię.


To rozwiązanie terapeutyczne:

ZAOBSERWOWANE POZYTYWNE EFEKTY:


U niemowląt i małych dzieci:

Sensoryczno-motoryczne: 

- Poprawa napięcia mięśniowego

- Inicjacja ruchu

- Eksploracja rąk i nóg

Komunikacyjne:

- Zwiększony kontakt wzrokowy 

• Emisja nowych dźwięków 

• Wyraz zainteresowania otoczeniem


Emocjonalne:

• Manifestacja emocji (radość, śmiech, niepokój...) 

• Autoafirmacja


U dzieci nadwrażliwych oraz u osób z hipotonią lub z opóźnieniami w rozwoju sensoryczno-motorycznym:• Poprawa napięcia mięśniowego i postawy 

• Zwiększona czujność korowa 

• Zwiększony czas skupienia uwagi 

• Redukcja stresu

PROTOKOŁY DZIENNEJ STYMULACJI

Dzieci poniżej 2-go roku życia i małe dzieci:

Niemowlę poniżej 1 roku życia 2 lub 3 x 10’ dziennie w zależności od stopnia tolerancji dziecka, przez 10 dni. 

Dziecko roczne 3 lub 4 x 10’ dziennie w zależności od stopnia tolerancji dziecka, przez 10 dni. 

Dziecko dwuletnie 4 x 10’ dziennie (40 min) przez 10 do 13 dni. 

Dziecko trzyletnie 4 x 15’ dziennie (60 min) przez 10 - 13 dni. 

Dziecko czteroletnie 4 x 20’ dziennie (80 min) przez 10 - 13 dni. 

Dzieci wrażliwe:
Czas trwania sesji stymulacyjnej może być bardzo zróżnicowany w zależności od dziecka.

Cennik:
1 etap: 1600 zł (plus 500 zł kaucji zwrotnej)