Mam przyjemność współpracować z Fundacją Rozwoju Sportu i Rehabilitacji w Białymstoku.
Realizuję terapię Metodą Tomatisa® w ramach projektu: „Im wcześniej, tym lepiej- wielospecjalistyczne wspomaganie szansą optymalnego rozwoju dziecka niepełnosprawnego ” - projekt współfinansowany ze środków PFRON w ramach wniosku o zlecenie realizacji w ramach art.36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych składany w ramach Konkursu 1/2018 pn.”Szansa-Rozwój-Niezależność” z dnia 26.09.2018r.